Để được điểm cao hơn, tôi đã đút lồn cho cô giáo mà tôi ghét

Duration: 2:00:33 Views: 5.0K Submitted: 11 months ago
Description: Sống những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời học sinh và dự định sẽ vượt qua các kỳ thi mà không cần học hành, cô đĩ tỉnh táo nhân cơ hội là người duy nhất còn lại và bắt đầu kết thân với cô giáo của mình và sử dụng con bài tẩy cuối cùng của mình. Sau khi xoay sở để tiếp thị bản thân với nhiều gái mại dâm khác nhau và nắm chặt lấy con cu của giáo viên bằng âm hộ chặt chẽ của mình, Marin Hinata cô gái gà con đã vượt qua giới hạn của mình để vượt qua các kỳ thi và cố gắng tận hưởng cuộc sống sinh viên của mình bằng cách đưa ra một định hướng sai lầm cho cuộc sống sinh viên của mình với chính cô ấy các phương pháp.